ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุน พจนานุกรมภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟ และในพิมพ์ครั้งที่สอง จากเวอร์ชันธรรมดา

เพื่อเวอร์ชันแรกๆ เราขอบคุณ ธนาคารกสิกร, Creative Juice/G1 และ TDKS (มูลนิธิสวนวัฒนธรรมไทยเยอรมัน) ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น

ขอขอบคุณการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ที่ให้ข้อมูล เพื่อสื่อการสอน ของเรา

–> สื่อการสอนของเรา เป็นสิ่งที่หน้าสนใจ ต่อนักท่องเที่ยว และบริษัทท่องเที่ยว ครอบครัว

โรงเรียน และนักเรียน นักศึกษา ทุกวัย ทุกท่าน <–

คลิกรูปภาพเพื่อจะไปที่ลิงค์เว็บไซต์ ของผู้สนับสนุนทุกท่าน