เกี่ยวกับ

ผู้สนับสนุน

เราขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารกสิกรไทย, สายการบินไทยและบริษัทเอไอเอสซึ่งทำให้งานของเราบรรลุสำเร็จล่วงไปด้วยดี

View page »

ผลงานช่วยเหลือ

เราพยายามสนับสนุนและช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ถนนสุขุมวิท, พัทยา, ประเทศไทย ด้วยส่วนหนึ่งของรายได้จากการจัดงานมหกรรมของภาพวาดตัวจริง ของผลิตภัณฑ์ของเรา เชิญช่วยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิที่จัดขึ้นมาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าและโครงการต่างๆของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา     ที่อยู่: ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี 20260 เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   เว็บไซต์: www.thepattayaorphanage.org

View page »

คำแนะนำต่างๆ – ข่าว – การใช้งาน

  ความคิดเห็น / คำแนะนำ / การใช้งาน ข่าว สู่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ (ภาษาไทย) ตำรามาตรฐานของโรงเรียนภาษา Easy ABC Der Farang (นิตยสารเยอรมันจากพัทยา) – เรียนภาษาเยอรมันแบบง่ายๆ (ภาษาเยอรมัน) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (ภาษาไทย) กระทรวงวัฒนธรรม (ภาษาไทย) คำแนะนำจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับ ป. 4, 5, 6 ขึ้นไป (ภาษาไทย) กรมสรรพสามิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตภูเก็ต (ภาษาเยอรมัน) หนังสือวช.รางวัลประจำปี ๒๕๕๔ (pdf 3.6 mb ภาษาไทย) Tourism Unbound (นิตยสารการท่องเที่ยว, pdf 2.4 mb ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)

View page »

คำถามที่พบบ่อย

ขออภัยในการผิดพลาดเล็กน้อย a) บนแผ่น ซีดี ของพจนานุกรมของภาพ คำศัพท์ Waagerecht และ Senkrecht ถูกวางสลับกัน b) ในหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกจะเจอผิดเล็กๆๆ อย่างเช่น สลับตัวเลขภายใน ๒ หน้า และคำสะกดออกเสียงภาษาไทยผิดเล็กน้อย ปัญหา b) ได้ถูกแก้ไขแล้วในฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ถูกต้องสมบูรณ์แบบ

View page »