คำแนะนำต่างๆ – ข่าว – การใช้งาน

  ความคิดเห็น / คำแนะนำ / การใช้งาน ข่าว

พจนานุกรมภาพ เยอรมัน ไทย Deutsch das Wichtigste ที่มีหรือไม่มีซีดีรอม

สู่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (ภาษาเยอรมัน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ (ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ (ภาษาไทย)

ตำรามาตรฐานของโรงเรียนภาษา Easy ABC

Der Farang (นิตยสารเยอรมันจากพัทยา) เรียนภาษาเยอรมันแบบง่ายๆ (ภาษาเยอรมัน)

สื่อการเรียนรู้ เที่ยวทั่วไทย Travel all over Thailand

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (ภาษาไทย)

กระทรวงวัฒนธรรม (ภาษาไทย)

คำแนะนำจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับ ป. 4, 5, 6 ขึ้นไป (ภาษาไทย)

กรมสรรพสามิต (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตภูเก็ต (ภาษาเยอรมัน)

หนังสือวช.รางวัลประจำปี ๒๕๕๔ (pdf 3.6 mb ภาษาไทย)

Tourism Unbound (นิตยสารการท่องเที่ยว, pdf 2.4 mb ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)