เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงในนโยบายการให้บริการ

§ 1         ขอบเขตการรับผิดชอบ

(1)       คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบและนโยบายการให้บริการ ฉบับนี้ กระทำขึ้นระหว่างท่าน “ผู้ใช้งาน/บริการ” และ “ผู้ให้บริการร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต” หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จัดทำเว็บไซต์” ในเวลาของข้อตกลงและสัญญาสั่งซื้อสินค้า

(2)       นโยบายการให้บริการที่แตกต่างกันของลูกค้าจะถูกปฏิเสธ

§ 2          การทำสัญญา

(1)       การนำเสนอสินค้าตามเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดการผูกมัดต่อลูกค้าในสัญญาการขายแต่อย่างใด  ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งสินค้าตามที่เสนอได้

(2)       ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าโดยส่งอีเมลถึงเราซึ่งระบุสินค้าและจำนวนสินค้าแล้ว โดยการส่งคำสั่งซื้อลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียวเป็นหลัก

(3)       จากนันทางเราจะติดต่อกลับกับท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ ๗ วัน ลูกค้ายังไม่ชำระค่าสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธ์ยกเลิกสินค้าดังกล่าว ให้ลูกค้าท่านต่อไป เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าไปแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราและส่งสินค้าไปให้คุณ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไว้ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาระหว่างลูกต้ากับเรา

§ 3          สงวนเป็นเจ้าของ

สินค้าส่งมอบและบริการยังคงคุณสมบัติของเราจนกระทั่งความต้องการทั้งหมดทำตามสัญญา

§ 4          วันครบกำหนด

การชำระเงินของราคาซื้อขายเป็นสิ้นสุดด้วยบทสรุปของสัญญา

§ 5          การรับประกัน

(1)       ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าที่ผู้ขายจัดส่งปราศจากความชำรุดบกพร่องที่อาจจะทำให้สินค้าเสื่อมค่า หรือที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในใบสั่งซื้อ มีคุณสมบัติอย่างที่รับรอง และสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ การตรวจสอบสำหรับบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจะต้องทำโดยด่วน/เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากได้รับการส่งมอบสินค้า การเรียกร้องจากลูกค้าสำหรับการคุ้มครองต่อเราและผู้จัดจำหน่าย/ผู้แทนเรา อยู่ภายใต้กฎ § 6 เหล่านี้ “เงื่อนไขและข้อตกลงและเพิกถอนสิทธิ”

(2)       ทางเราไม่รับรับประกัน หรือคืนสินค้า

§ 6          เงื่อนไขและข้อตกลงและเพิกถอนสิทธิ

(1)       เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ระยะเวลาการรับประกัน คือ ๒ วัน โดยเริ่มหลังจากการตรวจสอบว่ามีผิดพลาด จากวันที่ส่งมอบสินค้า สินค้าที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ มีการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดกับสินค้าที่ไม่ชำรุด ข้อกำหนดนี้จะไม่ใช้กับความชำรุด หรือความเสียหาย ที่เกิดจาก การสึกหรอตามปกติ การใช้ที่ไม่เหมาะสมของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความชำรุดของสินค้าที่ส่งมอบทันทีที่พบความชำรุดในระหว่างการประกอบการ ตามปกติ ข้อกำหนดข้างต้นจะใช้บังคับโดยอนุโลมกับการสร้าง หรือเนื้อหา ฯลฯ เช่นเดียวกัน

(2)       การเรียกร้องค่าเสียหายโดยลูกค้า กับเรา/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการตัวแทนของเรา ไม่มีผล ในทุกกรณีที่ไม่มีการสูญเสีย หรือวัตถุอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของลูกค้าได้เกิดขึ้นตามกฎเหล่านี้

§ 7           กฎหมายที่ใช้บังคับ และสถานที่ของเขตอำนาจ

(1)       เงื่อนไขและข้อตกลงสั่งซื้อและการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้กฏหมายไทย

(2)       สถานที่ของเขตอำนาจศาล สำหรับข้อพิพาททั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้นไปได้จากความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ (เรา) เป็นสถานของผู้ให้บริการ

§ 8           ข้อยกเว้นจากข้อตกลงนี้

ผู้เขียน/ผู้ออกแบบความคิดผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนหน้าเว็บของเรามีสิทธิพิเศษในการจำหน่ายสินค้าของเราโดยโดยตัวเขาเอง ไปยังโรงเรียนสถาบันของภาครัฐที่ไม่แสวงหากำไรและทุกชนิดเช่นเดียว กับภาคเอกชนชาวต่างชาติในประเทศและนอกราชอาณาจักรไทย เขาไม่ถูกผูกไว้และไม่อยู่ภายใต้ของนโยบายการให้บริการจำกัดของเรา เหล่านี้

§ 9           การแยกกันได้ ของมาตรา

หากมาตราใดๆจากเงื่อนไขและข้อตกลงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องของมาตราอื่น ๆที่เหลือไม่หลงนั้น