คำถามที่พบบ่อย

ขออภัยในการผิดพลาดเล็กน้อย

a) บนแผ่น ซีดี ของพจนานุกรมของภาพ คำศัพท์ Waagerecht 
   และ Senkrecht ถูกวางสลับกัน

b) ในหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกจะเจอผิดเล็กๆๆ 
   อย่างเช่น สลับตัวเลขภายใน ๒ หน้า และคำสะกดออกเสียงภาษาไทยผิดเล็กน้อย
 ปัญหา b) ได้ถูกแก้ไขแล้วในฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ถูกต้องสมบูรณ์แบบ