↑ Return to สินค้า

พจนานุกรมภาพ เยอรมันไทย

พจนานุกรมภาพ เยอรมัน ไทย Deutsch das Wichtigste–> คลิกรูปภาพ เพื่อขยาย <--

(ปริมาตรไฟล์ 711kb)

ISBN: 978-974-7002-69-0

เรื่องหนังสือพจนานุกรมภาพเยอรมันไทย
----------
-หนังสือนี้ได้พิมพ์บนกระดาษคุณภาพดี
-หนังสือคือมาตรฐานไทย
-๖๘ หน้า พิมพ์เป็นสี และ ๑๒ หน้ากระดาษขาวดำ
-รูปประกอบละเอียดมากและเป็นรูปแบบไทย
-จุคำศัพท์ชีวิตประจำวันมากกว่า ๑๗๐๐ คำ
-รูปภาพประกอบเป็นรูปจากชีวิตประจำวันของคนไทย
-กริยาทุกคำศัพท์เป็นตัวสีแดงสามารถแยกได้ง่ายขึ้น
-อย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราหาไม่เห็นบนรูปประกอบถูกมาร์คไว้กับดาวสีเขียว
-การออกเสียงถูกเขียนไว้เป็นภาษาไทย

–> พจนานุกรมภาพเล่มนี้ ได้รับสองหนังสือแนะนำ จาก ฝ่ายสอนภาษาเยอรมันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จาก สถาบันเกอเธ่ ในประเทศไทย

–> ขอบคุณการช่วยเหลือโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฟอ็ลเคอร์ กระโบวสกี (Westfälische Wilhelms – University Münster) คุณ คาโรลีน เวียงวัง (CTA Translation Pattaya) และ คุณ สุรปรีชา สุธรรม (Major Translation Solutions), โดยผู้แปลที่ผ่านการรับรองจากศาล สถานทูตเยอรมัน

–> เพื่อสั่งพจนานุกรมภาพเยอรมันไทยเล่มนี้ คลิคที่นี่                                โปรดทราบ: ภาพขยายอาจไม่ เวิร์ค เมื่อใช้ อินเทอร์เน็ต Explorer !!