↑ Return to สินค้า

พจนานุกรมภาพ เยอรมันไทย รวม CD-Rom

พจนานุกรมภาพ เยอรมัน ไทย Deutsch das Wichtigste พร้อมแผ่นซีดีรอม–> คลิกรูปภาพ เพื่อขยาย <--

(ปริมาตรไฟล์ 711kb)

ISBN: 978-974-7002-68-3

เรื่องหนังสือพจนานุกรมภาพเยอรมันไทยรวมแผ่นซีดีรอมประกอบ
-----------------
-โปรแกรมนี้ลงเครื่องได้ง่ายภายใน ๓ นาที
-เล่นง่ายโดยคลิกและเล่นได้เลยโดยใช้เมาส์
-จุคำศัพท์ชีวิตประจำวันมากกว่า ๑๗๐๐ คำ
-รูปภาพประกอบเป็นรูปจากชีวิตประจำวันของคนไทย
-คลิกตรงคำศัพท์จะได้ฟังเสียงภาษาเยอรมันและไทย
-การชมก่อนหน้าต่อไปแบบเล็กๆๆ
-หนังสืออินเตอร์แอดทิฟใช้ได้สลับหน้าเหมือนของจริง
-กริยาทุกคำศัพท์เป็นตัวสีแดง สามารถแยกได้ง่ายขึ้น
-อย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราหาไม่เห็นบนรูปประกอบถูกมาร์คไว้กับดาวสีเขียว
-รูปภาพและคำศัพท์จะขยายและโผล่ขึ้นมา เมื่อเราวางเมาส์
 
–> เพื่อสั่งพจนานุกรมภาพเยอรมันไทยรวมซีดีรอมเล่มนี้ คลิคที่นี่                            โปรดทราบ: ภาพขยายอาจไม่ เวิร์ค เมื่อใช้ อินเทอร์เน็ต Explorer!!